Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Quà tặng độc đáo - Quà tặng thủ công mỹ nghệ- Quà tặng ý nghĩa


PHÚ HAI : SẢN XUẤT QUÀ TẶNG CHUYÊN NGHIỆP
SANG TRỌNG – PHONG CÁCH - LỊCH SỰ
HOTLINE : 0972.690.610 – 0240.3.856.218
WEBSITE : http://domynghe.net -------- WEBSITE : http://quatanghot.net

Tặng quà là dịp tốt để thể hiện tấm lòng ! Tặng quà là một hành vi văn hóa !.
Tặng quà cũng là một nghệ thuật !
Tặng quà cho thấy mức độ tình cảm, sự tinh tế của người tặng và ý nghĩa của mối quan hệ.
Giá trị vật chất của món quà không phải lúc nào cũng đồng hành với giá trị tinh thần mà món quà đem lại. Khi món quà được tặng đúng lúc, dù giá trị vật chất không lớn, nhưng ý nghĩa của nó thì không thể đo đếm được… Đôi khi sức mạnh của món quà khiến chính người tặng cũng không ngờ tới! Và có khi khiến người được nhận nó phải… rơi lệ!
Khi tặng quà, bạn phải chú ý đến sở thích của người nhận quà. Món quà tặng có thể giá trị vật chất không lớn, nhưng phải gây được ấn tượng bởi sự độc đáo
Đồ gỗ mỹ nghệ Phú Hải :sản xuất và giới thiệu các loại quà tặng từ hàng thủ công mỹ nghệ
Với phong cách :
Bất ngờ - Sang trọng – Lịch sự - Độc đáo - Ấn tượng

************************************************** ****************

Quà tặng thủ công mỹ nghệ- Con Tôm T30
Chất liệu :Gỗ Mun + Cẩm vân
– KT:Cao 10cm*Rộng 20cm*Dài 35cm
Đơn giá : 0.000 VNĐ/đôi + cước VC 680
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net


************************************************** ****************

Quà tặng thủ công mỹ nghệ- Con Tôm T31
Chất liệu :Gỗ Mun + Cẩm vân
– KT:Cao 10cm*Rộng 40cm*Dài 50cm
Đơn giá :.000 VNĐ/đôi + cước VC 750
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net


************************************************** ********************

Quà tặng thủ công mỹ nghệ- Con Cua C32
Chất liệu :Gỗ Mun + Cẩm vân
– KT:Cao 10cm*Rộng 20cm*Dài 35cm
Đơn giá : 0.000/ 1con VNĐ + cước VC
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net

cua to

************************************************** ************

Quà tặng thủ công mỹ nghệ : Con hạc H33
Chất liệu : Gỗ Mun + Cẩm vân
– KT : Cao 60cm*Rộng 20cm
Đơn giá : 3.500.000/đôi VNĐ + cước VC
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net


************************************************** *********

Quà tặng ý nghĩa: Thỏ ngọc TN01
Chất liệu: Gỗ Mun + Cẩm vân
– KT : Cao 15cm*Rộng 30cm
Đơn giá : 0.000 VNĐ + cước VC 780
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net************************************************** ************

Quà tặng ý nghĩa: Ngựa như ý N01
Chất liệu : Gỗ Mun + Cẩm vân
– KT : Cao 40cm*Rộng 15cm
Đơn giá : 0.000 VNĐ + cước VC 860
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net************************************************** *************

[url=" http://domynghe.net/"]Quà tặng thủ công mỹ nghệ[/URL: Ngựa Thiên lý TLM01
Chất liệu : Gỗ Mun + Cẩm vân
– KT : Cao 45cm*Rộng 15cm
Đơn giá : 0.000 VNĐ + cước VC 860
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net************************************************** ****************

Quà tặng mỹ nghệ: Con Ngựa Chiến CN01
Chất liệu : Gỗ Cẩm vân
KT : Cao 50 cm*Rộng 30 cm
Đơn giá : 0.000 VNĐ + cước VC
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net


************************************************** **************

Quà tặng hot: Tê giác TG01
Chất liệu : Gỗ Nu nghiến
KT : Cao 45 cm*Rộng 35 cm *Dài 60
Đơn giá : 3.500.000 VNĐ + cước VC
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net************************************************** ************

Quà tặng hot: Con trâu đen TĐ01
Chất liệu : Gỗ Cẩm vân
KT : Cao 30 cm*Rộng 25 cm
Đơn giá : 0.000 VNĐ + cước VC 1050
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net


************************************************** *******

Quà tặng: Con Trâu Vàng TV02
Chất liệu : Gỗ Cẩm vân
KT : Cao 30 cm*Rộng 25 cm
Đơn giá : 0.000 VNĐ + cước VC 1050
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net************************************************** ***********


Quà tặng ý nghĩa: Thuyền Buồm TB 01
Chất liệu : Gỗ Cẩm vân
KT : Cao 60 cm*Rộng 30 cm *Dài 80 cm
Đơn giá : 0.000 VNĐ + cước VC 4.500.000
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net
WEBSITE : http://quatanghot.net